تفــ

اون که کاری نکرده بود فهمید تو الاغ نفهمیدی...

فقط یه سوال خودتو زدی به نفهمی یا واقعا انقدر نفهمی؟؟؟

/ 0 نظر / 8 بازدید