این Freegate دوستداشتنی....

دوساعته نشستم زل زدم به صفه مانیتور همچین

خطرناک  نگاش میکنم...باورم نمیشه...

+

میخوام ریلیشن شیپ بزنم با Freegate ...

 

/ 2 نظر / 12 بازدید
یخمک

خوبه داری یاد میگیری ، حالا کم کم عین من lvl up میشی ، از دو ساعت میزنی تو 24 ساعت و اینا ! + تو ـَم فری گیت یوزری ؟ اصن دیدی چه سرعت مردی میده ؟ :دی