:( همراه با کوفت اضافه...

همه این سرما خوردگی یه طرف این مخ خاریدنم یه طرف...

تف...

 

/ 27 نظر / 11 بازدید
نمایش نظرات قبلی
LOmPaN

باشه..

ashqali

چ امتحان مزخرف تخیلی ب____________ود دهنم صاف شده باو تو امتحان ندادی.؟؟

ashqali

پاش_________________________و بیا پستمو بخون فک کنم فقط تو باید بخونی........ سوالاشو کل کلاس با هم حل کردیم ب گمانم همه کلاس سطح هوششون شبیه هم شه ....همه با هم میریم یه رشته .... 3 دور جریمه زیستو ب__________________________گو

LOmPaN

؟

ashqali

من تخمی بازی درنمیارمم ...راستی هر چی هم ک من اسم نمینویسم هم دلیل نمیشه مال خودم باشه .... ولی یادت باش من 70 درصد مطالببم کپی نی بقیشم از یه روزنوموه مینویسم ک اوصولا این مطالبش پخش نمیشه و میذاره تا مردم مطلع شن ...ما هم در این کار همراهی میکنیم .... بقیش مطمعن باش مال خودمونه ... دوس دار تو ذهنت بپندار ما کلا کپی مینویسیم این طوری راهش باحال تره ....

psychotic

سرما خوردگیه خوب نشده هنوز؟

رایکا

اٍ سرما خورده ای تو نیز؟؟ میشه بگی وسایل ترام چیه (اسم اون قلمش یادم رفته)بسی نیاز به ترام داریم با این اعصاب سگی:|

ashqali

ی روزنومه مطلب توقیف اس__________م نوشتن داره بعدم اگ بخوام اسم بنویسم اوصولا باید اسم خودمو اون روزنومه رو بنویسم چون خودم مطلبشو کامل میکنم ...خودم یه پا ویراستارم ...................دی: امرو چت بود کله سحر اس میدادی ؟؟؟ چیزی میخاستی بگی ک گشادیسمت نذاشت ؟؟؟؟

ashqali

ببخشید یه سوال این دونقطه خطه ین چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/ چن روزه مخ ما را ریده درونش راستی میخوام سالگرد ابله مرغون پارسالمو بگی____رم خ__________________________وبه؟؟؟؟

ashqali

چ را امرو حالم اینطوریه ..انگا روز مرگمه ... بروبچ با کادو ریختن سرم من فقط نیگاشون میکنم از گشادی بیش از حد کادو هارم باز نمیکنم ..... انگار هر چی گشادی ب تو نسبت دادم ب خودم برگشت