نه گفتن آسونه...

آنتیگون:من نمیخوام بفهمم.فهمیدن برای شما خوبه.

         من برای کاره دیگه ای غیر از فهمیدن انجام.من

        اومد اینجا به شما بگم نه و بمیرم.

 

آنتیگون

ژان آنوی - احمد پرهیزی

 

/ 0 نظر / 9 بازدید