Ranter

Honk if you can smock & fly

میرا
ساعت ۱٢:٤٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۱ دی ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:

                  میرا                     

در دشت به دنیا آمدم و غیر از آن چیزی نمیشناسم.

ما همه در مربع های 10 در 10 با دیوار های شفاف

زندگی میکنیم تا هر 4 نفر ساکن آن هیچگاه نتوانند

خود را از چشم دیگری پنهان کنند زیرا چنان که همه 

 میدانند بدی در تنهایی خفته است.

 

حالا میدانم که اصلاح چیست نوعی عمل جراحی است

که مغز را دگرگون میکند یعنی به آن نظم و ترتیب و روش

کار خاصی میدهد تا دیگر باور داشته باشد که خندیدن

و با دوستان بودن یک وظیفه شهروندی است و هر کس

موظف است نام 12 نفر را در لیست دوستان خود داشته

باشد وبداند که تنهایی بدترین گناه است.

 

کسانی که اصلاح شده اند نقاب های خنده به صورت

آنها جوش خورده است و پس از مدتی نقاب ها جزئی

از صورت آنها میشوند.صورت آنها خندان اما بدنی تکیده

دارند.

"کتاب میرا نوشته کریستوفر فرانک ترجمه لیلی گلستان"

عکس اثر eoloperfido

گاهی کتابا واقعی میشن...

                                            

                                          

 -------------------------------------------------------------------------------------

پارازیت:الان ساعت 8:40 دقیقه است و ساختمان ما لرزید.