Ranter

Honk if you can smock & fly

روال روزمرگی
ساعت ٢:٤٠ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:

برفی سنگین نشست

درختی زیبا شد

درختی شکست.

"شهاب مقربین"

خوب هیچ چیزی واسه گفتن نیست جز روال روزمرگی...

ترانه بی صدا خوانده میشود...

ما گوشه اتاق نشسته تسلیم روزگار بچه مدرسه ای خودمان...

هراز گاهی بعد از شنیدن اخبار روز سر خود را اندکی تکان میدهیم....

یا میزنیم در بی خیالی و صدایی درون مغزمان فرمان میدهد Shake that و

آن وقت است که یکی فقط باید بیاید ما را جمع کند ازین وسط....

هر از گاهی نیم نگاهی به گوشتکوب پی سی نمای گوشه اتاقمان

هم می اندازیم که بعدش خودمان به .....

گه گاهی هم  از روی توپی رد میشویم که میخواهد به ما فحش دهد که

آخه خودتو..... یه نگاهی هم به ما بکن....

انگار تنها چیزی که ازش دور نشدیم همان بالکن خودمان است و دیگر هیچ...

__________________________________________________________

پارازیت:آقا بالا خره خانه سینما بسته میشه ؟یا قرار بسته بشه یا اصن

بسته نمیشه؟

پارازیت:آلبوم نتیجه مذاکرات کیوسک....بهتره سکوت کنیم.

پارازیت:انقدر مزه میده اف بی رو خر خودتم حساب نکنی...

پارازیت:ما به کجا داریم میریم؟به فنا؟

پارازیت:تنها سالیه که انقدر مدرسه مو دوسدارم....

بدرود.